Aktualnie jesteś w :

Strona Główna
PROJEKT NAUKA I BIZNES

p009_1_01W 2009 roku w naszej szkole realizowany był program  "Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie. Ogólnopolski program rozwoju kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębiorczości dla uczniów gimnazjów - DGA dla oświaty". Nasze gimnazjum było jednym z 73 w Polsce i 3 w województwie małopolskim biorących udział w tym projekcie. Projekt trwał 3 lata i jego zadaniem było promowanie przedmiotów  przyrodniczych  i matematycznych oraz
przedsiębiorczości .

Był on odpowiedzią na słabnące zainteresowanie nauką przedmiotów ścisłych wśród uczniów gimnazjów. Zajęcia  o przedsiębiorczości miały pomóc uczniom odnaleźć się w realiach gospodarczych i wykształcić tzw. profil „przedsiębiorczego naukowca”. O innowacyjności projektu świadczyły nowe metody przekazywania wiedzy, które przełamały brak zainteresowania uczniów fizyką, chemią, matematyką i nauczyły ich praktycznego podejścia do przedmiotów ścisłych. Projekt był realizowany przez Konsorcjum, w skład którego wchodzą :  Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. z Poznania - jedna z największych firm konsultingowych w Polsce i Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze - placówka oświatowa dostosowująca różnorodne formy działalności do potrzeb i warunków zmieniającego się rynku pracy. Koordynatorem projektu w Gimnazjum w Brzeźnicy był nauczyciel chemii – Stanisław Tracz, a w zajęciach udział brało 10 uczniów z klas pierwszych i drugich. Wykonywali oni eksperymenty przyrodnicze z zakresu chemii i biologii, projektowali własne,   ciekawe doświadczenia a także zapoznawali się z podstawami przedsiębiorczości, zasadami działania  instytucji finansowych i biznesowych tak, aby poznać zasady działania wolnego rynku i w przyszłości umieć łączyć wiedzę i odkrywcze pomysły z realiami rynkowymi  i gospodarczymi . Oprócz  zajęć w szkole , młodzi przyrodnicy wzięli udział w obozach i wycieczkach naukowych,  a także będą reprezentowali naszą szkołę w konkursach dla drużyn uczniowskich, które organizowane były  w trakcie realizacji całego projektu.

oficjalna strona projektu
www.naukaibiznes.pl

Uczniowie biorący udział w projekcie tworzyli dwie pięcioosobowe drużyny :
PRZEDSIĘBIORCZY PRZYRODNICY  i  CHEMICAL TEAM

Wszystkie działania w ramach projektu każda z drużyn dokumentowała na własnym blogu.

http://pprzyrodnicy.blogspot.com/

 

http://chemicalteam.blogspot.com/

Projekt został zakończony.

szkolny koordynator projektu Stanisław Tracz

zobacz galerię...