Aktualnie jesteś w :

Strona Główna
PROJEKT W SZKOLE PODSTAWOWEJ: PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZENIA DROGĄ DO WIEDZY
Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy wspiera rozwój intelektualny swoich dzieci!
banner_logos

Idea Projektu oparta jest na założeniu, że każde dziecko jest zdolne, a rolą dorosłych jest te zdolności dostrzec, rozwijać i wspierać. Zadaniem szkoły jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju dziecka i kształtowania kompetencji kluczowych. szkoła powinna również wspierać rozwój indywidualnych zdolności uczniów, aby umieli je wykorzystać w życiu.

Głównym celem Projektu było wdrożenie elastycznego modelu edukacji dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych metod i treści kształcenia. Ważne jest również wieloaspektowe wspieranie rozwoju emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego dzieci rozpoczynających naukę szkolną, poprzez kształcenie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Dzieci brały udział w zajęciach pozalekcyjnych w liczbie 50 godzin. Korzystały z bardzo wartościowych, różnorodnych pomocy dydaktycznych, które klasa otrzymała od organizatora Projektu. Poprzez działania w trzech Ośrodkach Zainteresowań rozwijały kompetencje kluczowe, a w szczególności: językową, matematyczno - przyrodniczą, artystyczną i ruchową, komunikacyjno - informacyjną oraz społeczną. Bawiły i uczyły się jednocześnie.

Podsumowaniem Projektu był występ dzieci klasy II. Przedstawiły inscenizację "Zimo baw sie z nami", teatrzyk pacynkowy "Zaginione zwierzątka", do którego wiele scenek, rymowanek ułożyły same z pomocą nauczyciela. Zaśpiewały piosenki z akompaniamentem instrumentów perkusyjnych. Na zakończenie zwinne dziewczynki wykonały układ taneczny, który bardzo się podobał.
Na korytarzu została przygotowana wystawka pięknych stroików, które dzieci wykonały samodzielnie z Świąt Bożego Narodzenia. Między stroikami stoją Mikołaje. Za swoją aktywność i zaangażowanie dzieci otrzymały od organizatora pacynki - niespodzianki.

Projekt został zakończony.

koordynator projektu: Elżbieta Gonciarska


zobacz galerię...