Aktualnie jesteś w :

Strona Główna
PROJEKTY W PRZEDSZKOLU: MALI TROPICIELE I TAJEMNICZA PODRÓŻ
Przedszkole w Brzeźnicy wspiera rozwój intelektualny swoich dzieci!
banner_logos_copy

Zespół Szkolno-Przedszkolny - Przedszkole Samorządowe w Brzeźnicy w listopadzie 2009r. rozpoczęło realizowanie projektów „Mali tropiciele” i „Tajemnicza podróż”, którego beneficjentem jest Gmina Brzeźnica. Przedsięwzięcie realizowane było w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem projektu jest wspieranie rozwoju intelektualnego dzieci oraz podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat rozwoju dziecka i metod pracy z dziećmi. 

Do projektu zostały zgłoszone wszystkie dzieci z przedszkola. Dzieci zostały podzielone na dwie grupy:

dzieci 3,4-letnie będą realizować program „Zajączek”, którego koordynatorem jest pani Agnieszka Błach,
dzieci 5,6-letnie będą realizować program „Wyspa”, którego koordynatorem jest
pani Zuzanna Nicieja.

Całkowita wartość projektu „Mali tropiciele” to 41 005,00zł, natomiast całkowita wartość projektu „Tajemnicza podróż” to 48 686,00zł. Całość dofinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Za pozyskane pieniądze zostały zakupione m.in. materiały potrzebne do zajęć z dziećmi, zestaw do laboratorium z odczynnikami, materiały do przedszkola. Zajęcia w ramach projektu były realizowane od stycznia do czerwca 2010r., natomiast już w grudniu odbyły się szkolenia dla nauczycieli i wykłady dla rodziców, w trakcie których zostały przekazane informacje na temat psychologii rozwoju dziecka, zagadnień związanych z neurologią uczenia się oraz metod i sposobów pracy z dzieckiem
w domu.

Projekt realizowany był od 23.11.2009r. do 30.06.2010r.

Projekt został zakończony.

koordynatorzy projektu:
Agnieszka Błach
Zuzanna Nicieja