Aktualnie jesteś w :

Strona Główna
EU - career: Professions among EU countries


logo eTwinning 2015

 

Kariera w Unii Europejskiej: Zawody w krajach UE

 

Już drugi rok nasze gimnazjum jest w gronie partnerów projektu eTwinning“EU - career: Professionsamong EU countries” – “Kariera w Unii Europejskiej: Zawody w krajach UE”.

Projekt ten rozpoczął się w 2012 roku i obecnie uczestniczy w nim 12 szkół z 9 krajów. W roku szkolnym 2014/15 nasze gimnazjum dołączyło do partnerów projektu eTwinning“EU - career: Professionsamong EU countries” – “Kariera w Unii Europejskiej: Zawody w krajach UE”. Projekt tenrozpoczął się w 2012 roku i obecnieuczestniczy w nim 16 szkół z 11 krajów.

Jego głównym celem jest przybliżenie nastolatkom różnorodnych zawodów funkcjonujących w krajach UE. Uczniowie zauważają podobieństwa i różnice pomiędzy rynkami pracy w krajach partnerskich. Poznają zawody, które są „zawodami przyszłości” oraz zawody zanikające. Jednym z zadań projektu jest utworzenie mapy zawodów, która może być przewodnikiem dla przyszłych pracodawców europejskich. Korzyścią dla uczniów jest także to, że jako przyszli pracownicy mają obraz zawodów deficytowych, nadwyżkowych czy „zawodów przyszłości”, zarówno w miejscu zamieszkania i jego bliskiego otoczenia, jak i na terenie krajów Unii Europejskiej.

Rezultaty projektu są prezentowane na stronie internetowej:

https://careereu.wordpress.com/

oraz na blogu:

http://blogs.sch.gr/1lykespp/etwinning-eu-career/survey-results/.

 

Uczennice biorące udział w projekcie przygotowały i przeprowadziły wśród gimnazjalistów z czterech klas drugich i trzecich, ankietę o zawodach.

Wyniki ankiety zostały przez nie opracowane i przedstawione w formie prezentacji Power Point w języku polskim:

https://careereu.files.wordpress.com/2015/06/zespol_szkolno-przedszkolny_pl.pdf

oraz w języku angielskim:

https://careereu.files.wordpress.com/2015/06/zespol_szkolno-przedszkolny_en.pdf

 

Inne spojrzenie gimnazjalistów na temat ich przyszłości i pracy zawodowej prezentują komiksy i opowiadania w formie książeczki elektronicznej:

https://careereu.wordpress.com/pool-of-ideas/idea-16/

 

Praca przy projekcie trwa, na kolejne owoce naszych działań zapraszamy wkrótce.

 

Ankieta zawody (pol) - pobierz plik...

Ankieta zawody (ang) - pobierz plik...

opracowanie: Grażyna Krawczyk – koordynator projektu
Karolina Furmańska

Anna Kowalówka
Jakub Czerwik