Aktualnie jesteś w :

Strona Główna SPInKa - Szkolny Punkt Informacji i Kariery
SPInKa - Szkolny Punkt Informacji i Kariery
logo projekt zaw

logospinka

Nasza szkoła w roku szkolnym 2017/2018 przystąpiła do projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. Celem projektu jest podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zapewnia uczniom szkoły pomoc doradcy zawodowego w planowaniu przyszłości edukacyjno - zawodowej poprzez utworzenie i funkcjonowanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery, w których prowadzone będą warsztaty oraz poradnictwo indywidualne dla uczniów szkoły.

Umożliwia uczniom szkoły poszerzenie wiedzy o zawodach i rynku pracy poprzez uczestnictwo w Targach Edukacyjnych pn. „Festiwal Zawodów w Małopolsce”.

Każdy uczestnik, po ukończeniu zajęć, otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w doradztwie edukacyjno - zawodowym.

 opracowanie: Szkolny koordynator projektu Grażyna Krawczyk

spinka reg1

spinka reg2

spinka reg3

spinka reg4