Aktualnie jesteś w :

Strona Główna Projekty Projekt „Mali odkrywcy”
Projekt „Mali odkrywcy – utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Brzeźnica”

mali odkrywcy1

Gmina Brzeźnica jest beneficjentem projektu pt: „Mali odkrywcy – utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Brzeźnica” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR.


Celem głównym projektu jest utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych dla dzieci 3-5 letnich z terenu Gminy Brzeźnica oraz rozszerzenie oferty dodatkowej dla dzieci w wieku 3- lat. Projekt obejmuje następujące zajęcia dodatkowe:  logopedyczne, zajęcia z psychologiem, zajęcia z pedagogiem, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia z języka angielskiego.

Miejsce realizacji projektu: Przedszkole w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Brzeźnicy.

Czas realizacji projektu: od 03.07.2017 r. do 31.08.2018 r.

Zamierzonym efektem będzie usprawnienie dysfunkcji, uspołecznienie oraz nabycie umiejętności lepszego funkcjonowania dzieci w grupie rówieśniczej i w środowisku oraz uzyskanie szerszych kwalifikacji przez nauczycieli w tym podniesienie kompetencji zawodowych.

Kwota dofinansowania: 769 456,93 zł.

Wartość projektu:  905 244,93 zł.

 

Mali odkrywcy 1 Mali odkrywcy 2
 

Mali odkrywcy 3

Mali odkrywcy 4 Mali odkrywcy 5

Mali odkrywcy 6