Aktualnie jesteś w :

Strona Główna
Mali Odkrywcy

 

mali odkrywcy1

 

 

Szanowni Państwo od 1 marca 2018 r. rusza przyjmowanie zgłoszeń uczestników do projektu pn: „ Mali odkrywcy – utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Brzeźnica” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR.

ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DOKONUJĄ RODZICE/OPIEKUNI PRAWNI SKŁADAJĄC: FORMULARZ REKRUTACJI ORAZ WYMAGANY KOMPLET DOKUMENTÓW.


Szczegółowe informacje i dokumenty rekrutacyjne dostępne są w biurze projektu oraz na stronie internetowej www.brzeznica.pl, www.zspbrzeznica.pl.

Termin składania do 15-03-2018 od godz. 8:00 do godz. 15:00 w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Brzeźnicy będzie przeprowadzona rekrutacja dzieci do zajęć dodatkowych.

Regulamin Rekrutacji - dostępne są potrzebne dokumenty >> pobierz

 

 


 

 

 

Szanowni Państwo od 25 sierpnia 2017 r. rusza przyjmowanie zgłoszeń uczestników do projektu pn: „ Mali odkrywcy – utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Brzeźnica” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR.

ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODZIAŁU PRZEDSZKOLENGO DOKONUJĄ RODZICE/OPIEKUNI PRAWNI SKŁADAJĄC: FORMULARZ REKRUTACJI ORAZ WYMAGANY KOMPLET DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SYTUACJĘ RODZINNĄ (OŚWIADCZENIA, ZAŚWIADCZENIA, KSEROKOPIE).
Szczegółowe informacje i dokumenty rekrutacyjne dostępne są w biurze projektu oraz na stronie internetowej www.brzeznica.pl, www.zspbrzeznica.pl.
Miejsce realizacji projektu: Przedszkole w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Brzeźnicy.

Termin składania do 28-08-2017 od godz. 8:00 do godz. 15:00 w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Brzeźnicy będzie przeprowadzona rekrutacja dzieci do nowo utworzonych oddziałów przedszkolnych.

Regulamin Rekrutacji - dostępne są potrzebne dokumenty >> pobierz