Aktualnie jesteś w :

Strona Główna
Szkoła z klasą 2.0

Program skierowany jest do nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych z całej Polski, którzy widzą potrzebę edukacji medialnej w szkole, chcą kształtować u uczniów umiejętności odpowiedzialnego korzystania z Internetu i twórczego wykorzystywania nowych technologii, i którzy są przekonani, że stosowanie TIK może pomóc w mądrej i skutecznej edukacji. Program pomaga też rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł i wykorzystywania wiedzy w praktyce.

Pierwsza edycja „Szkoły z klasą 2.0” (rok szkolny 2010/2011) pokazała, jak ważna i potrzebna jest dyskusja na temat nowych technologii w szkole. Świadczą o tym wyjątkowa aktywność nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie oraz duży oddźwięk w środowiskach zainteresowanych edukacją. Kluczem do mądrego i skutecznego zastosowania nowych technologii w szkole są nauczyciele, dlatego istotą programu „Szkoła z klasą 2.0” pozostają wsparcie merytoryczne ze strony ekspertów, praktyczne przykłady rozwiązań edukacyjnych i możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.

W drugiej edycji programu (rok szkolny 2011/2012) rozszerzymy Kodeks 2.0 o kolejne elementy, zaproponujemy nowe sposoby aktywizacji uczniów za pomocą TIK, także podczas prowadzenia projektów edukacyjnych, i wzbogacimy ofertę szkoleń dla nauczycieli. 

Co nowego?

 • Po raz pierwszy proponujemy czynny udział także Dyrektorowi szkoły (lista zadań dla Dyrektora).

 • 30 odważnym i dobrze wyposażonym w sprzęt szkołom zaproponujemy wejście do programu Pilotaż 2.0. Pierwszeństwo będą miały szkoły, które ukończyły pierwszą edycję „Szkoły z klasą 2.0” i posiadają odpowiednie zaplecze techniczne. Celem programu jest przetestowanie, jak wygląda edukacja  w systemie 1 uczeń - 1 komputer (z dostępem do internetu).

 • Rozszerzamy zadania dla uczniów na blogach. Każdy uczeń zdobędzie dwie sprawności związane z wykorzystaniem nowych technologii: „Uczymy się z TIK” (I semestr) i „Działamy z TIK” (II semestr).

 • Wprowadzamy Certyfikat 2.0 – może się o niego ubiegać każda szkoła w programie. Wymagane jest wykonanie zadań przez dyrektora, nauczycieli i uczniów. Certyfikat będzie miał formę eleganckiej plakietki, świadczącej o tym, że szkoła wkroczyła w XXI wiek.

Co kontynuujemy?

 • Kodeksy 2.0 (dobre praktyki korzystania z nowych technologii, wypracowywane w toku debat i dyskusji przez całą szkolną społeczność);

 • Zadania TIK (sposób na przetestowanie i wprowadzenie w życie zasad Kodeksu na lekcji i w domu);

 • Projekty edukacyjne (metoda nauczania stawiająca na samodzielność, kreatywność i zespołową pracę uczniów);

 • Szkolne Festiwale 2.0 (święto nowoczesnej edukacji: podsumowanie całorocznej pracy oraz osiągnięć uczniów i nauczycieli);

 • Debaty i konferencje ekspertów;

 • Warsztaty i szkolenia dla uczestników programu.

W I semestrze szkoły wprowadzą lub zweryfikują Kodeksy 2.0. W każdej szkole odbędzie się debata szkolna, dotycząca korzystania z nowych mediów w nauczaniu, uczeniu się i życiu szkoły. W szkołach , które przystąpią do wersji standardowej programu, a nie brały udziału w poprzedniej edycji, odbędą się też przygotowujące do debaty szkolnej dyskusje w klasach. Dla weteranów pierwszej edycji programu debata szkolna będzie natomiast okazją do podsumowania zeszłorocznych działań i wprowadzenia w życie nowych zasad. W tych szkołach , a także we wszystkich szkołach z Pilotażu 2.0 uczniowie będą mieli okazję już w pierwszym semestrze wykazać się wiedzą i umiejętnościami, przygotowując zajęcia Uczymy z TIK. Doświadczenie pokazało, jak ważne jest utrwalenie i weryfikacja zasad Kodeksu, dlatego wszyscy uczestnicy przetestują je z uczniami, pracując nad zadaniami TIK -  szkoły, które uczestniczyły w ubiegłorocznej edycji, poprzez zadania TIK poddadzą swój Kodeks rewizji już na jesieni; nowe szkoły w programie będą testować wypracowany podczas debaty szkolnej Kodeks pod koniec I semestru. Szczególny charakter zadanie TIK będzie miało dla szkół uczestniczących w Pilotażu 2.0 - poprosimy nauczycieli i uczniów o realizację cyklu zadań za pomocą trzech różnych sposobów stosowania TIK w czasie lekcji: rzutnika, pracy grupy uczniów przy jednym komputerze i pracy w systemie jeden uczeń - jeden komputer.

W II semestrze stawiamy na pracę metodą projektów edukacyjnych wykorzystujących nowe technologie - projekty związane są ze sprawnością Działamy z TIK. Zaproponujemy nowe tematy i pomoce. Każdy nauczyciel zrealizuje z grupą uczniów projekt lub cykl zajęć z wykorzystaniem wybranych narzędzi i programów. Chcielibyśmy, aby nasz program przyczynił się do popularyzacji tych atrakcyjnych dla uczniów – a zarazem skutecznych – sposobów nauczania.

Na zakończenie programu, uczestnicy przedstawią swoje osiągnięcia oraz wspólnie wypracowany kodeks na Szkolnych Festiwalach 2.0.

Program realizuje idee zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego, przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i objęty jest honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej. 

Program prowadzony jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazetę Wyborczą” przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Agora. Partnerami programu są Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Fundacja Orange, Narodowy Instytut Audiowizualny, Raiffeisen Bank Polska i Polbank S.A. oraz Huawei.

Gazeta Wyborcza” cyklicznie informuje opinię publiczną o działaniach uczestników, publikuje wybrane materiały edukacyjne i wraz z portalem www.wyborcza.pl prowadzi cykle redakcyjne związane z programem.

Program trwa przez cały rok szkolny 2011/2012. Zapisy do programu rozpoczynają się we wrześniu.

źródło informacji: http://www.ceo.org.pl/pl/szkola2zero/news/opis-programu-szkola-z-klasa-20

więcej na

http://www.ceo.org.pl/pl/szkolazklasa2zero

 

Działania w roku szkolnym 2011/2012.

 • Blogi uczniów:

Szkoła z klasą 2.0 - główny blok programu - zobacz...

Blog klasy 1a - zobacz...

Blog klasy 1b - zobacz...

Blog klasy 1c - zobacz...

Blog klasy 1d - zobacz...

Blog klasy 1e - zobacz...

 

 • II Szkolny Festiwal Projektów połączony z Festiwalem 2.0 - więcej...