Aktualnie jesteś w :

Strona Główna
Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia

Małopolski projekt „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” przygotowujący uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym.

Urząd Marszałkowski, główny organizator projektu, zamieścił na swojej stronie internetowej następujący opis przedsięwzięcia: Projekt jest odpowiedzią na przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II apelującego, byśmy byli sługami miłosierdzia”.

Jest to kontynuacja, zainicjowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego i rozpoczętego w 2006 roku, długofalowego projektu wychowawczego, mającego na celu uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby innych ludzi, kształtowanie postaw obywatelskich, a także budowanie trwałych podstaw wolontariatu w małopolskich szkołach”.

Od wiosny 2010 roku, jako szkoła, oficjalnie zaangażowaliśmy się w Projekt, nadając mu tytuł „Jedna iskra może ogrzać wiele serc!” Działania, które dotychczas były nieznane ogółowi społeczności szkolnej i lokalnej nazwane zostały wolontariatem.  Dobrze, że tak się stało, gdyż, być może, niejeden z uczniów Gimnazjum, podpatrując swoich kolegów, z takim zaangażowaniem uczestniczących w szeregu akcji, mających na celu pomoc człowiekowi, będącemu w potrzebie, sam zapragnie podzielić się z innymi swoją obecnością, czasem, talentem, siłą czy przyjaźnią…

W IV edycji projektu wspaniała, trzynastoosobowa grupa wolontariuszy zorganizowała, między innymi następujące akcje:

  • naukę tańca dzieci w jednym z pobliskich przedszkoli,
  • pomoc materialną i duchową  dla Dziewczynek z Domu Dziecka w Czernihovie na Ukrainie,
  • spotkanie z seniorami,
  • zabawę integracyjną dla dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej gminy,
  • dofinansowanie wycieczek szkolnych kolegom,
  • pomoc materialną dla rodzin wielodzietnych

i wiele innych…

W grudniu 2010 roku, podczas podsumowania projektu, które miało miejsce w Krakowskiej Filharmonii okazało się, że zdobyliśmy tytuł Laureata. Tej wiadomości towarzyszyło wielkie zaskoczenie i jeszcze większa radość… Nagrodzeni nie spoczęliśmy na laurach…

Tak wielkie było zainteresowanie projektem, że iskrę szybko przejęli młodsi uczniowie i już w grudniu zorganizowaliśmy kiermasz świąteczny, dzięki czemu mogliśmy zakupić tonę węgla dla Rodziny, w domu której, tej zimy dotąd było bardzo zimno…

W styczniu przygotowaliśmy Dzień Babci i Dziadka. Ten pomysł zaskoczył chyba wszystkich, a zwłaszcza naszych seniorów, wszak od czasu powstania gimnazjum nikt z nas nie zapraszał ich w szkolne progi. W marcu podjęliśmy tak zwaną adopcję na odległość, aby zapewnić naszemu rówieśnikowi z Peru – Jansowi możliwość dalszego kształcenia się.

W kwietniu przygotowaliśmy wielkanocny kiermasz. Zebrane w ten dzień fundusze przeznaczyliśmy między innymi na zakup podręczników dla kolegi, pomoc dla głodujących z powodu suszy mieszkańców Somalii i Sudanu, pampersy i inne potrzebne rzeczy dla podopiecznych Domu Małego Dziecka. Z wypracowanych w ten sposób pieniędzy sfinansowaliśmy również jednodniowe wycieczki dla kilku naszych szkolnych kolegów.

Od maja 2011 roku oficjalnie ruszyła nowa edycja projektu i w szykach wolontariackich zalazło się dwudziestu wyjątkowych uczniów…

W dniu 1. czerwca odbyło się nasze  spotkanie z ludźmi starszymi i samotnymi. Zaprosiliśmy na nie tym razem osoby stowarzyszone w Klubie Seniora. Ważnym punktem tej imprezy było przedstawienie spektaklu przygotowanego pod kierunkiem siostry Magdaleny Górniewicz, którego motywem przewodnim był cud dokonany przez wstawiennictwo Jana Pawła II. 

W czerwcu zostaliśmy zaproszeni do współorganizowania imprezy integracyjnej dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy. Byliśmy odpowiedzialni za przygotowanie poczęstunku dla dzieci i ich rodziców oraz za zorganizowanie stanowisk do konkursów i zabaw. W trakcie spotkania bawiliśmy się razem z dziećmi, takie zresztą było hasło tego spotkania „Bawmy się razem”. Na zakończenie rozdaliśmy dzieciom maskotki podarowane przez kolegów i koleżanki z gimnazjum.

Od czerwca miało miejsce wiele akcji wspomagających pewną rodzinę, którą dotknęło nieszczęście. Dzięki życzliwości i decyzjom władz Gminy oraz determinacji wielu osób, którym leży na sercu jej dobro zorganizowaliśmy w trakcie Festiwalu Doliny Karpia aukcję obrazów oraz innych przedmiotów ofiarowanych na ten cel. Zainteresowanie licytacją przeszło nasze najśmielsze oczekiwanie. Równie popularna w czasie gminnego święta była fantomania.

Również w czerwcu zostaliśmy zaproszeni na festyn zorganizowany w ramach Dni Wieprza, gdzie kwestowaliśmy i braliśmy udział w przeprowadzeniu aukcji obrazów. Zebrane pieniądze były przeznaczone na pomoc dwóm chorym mężczyznom.

W ciągu trwania projektu służyliśmy naszą skromną pomocą wielodzietnym rodzinom oraz samotnym matkom. Wspieraliśmy również kraje misyjne, podejmując się wyzwania gromadzenia starych, zużytych telefonów komórkowych. Pieniądze z recyklingu komórek są przeznaczane na pomoc mieszkańcom krajów afrykańskich. Włączyliśmy się też w trwającą od wielu lat w szkole akcję zbierania znaczków pocztowych, które są przekazywane sekretariatowi misyjnemu w Krakowie. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży znaczków filatelistom służą także takiej pomocy. 

Tego lata media informowały o sytuacji mieszkańców Sudanu i Somalii, w których kryzys pogłębiła ogromna susza. Pomogliśmy w kwestowaniu w dniu zbiórki pieniędzy na ten cel. Odwiedzaliśmy chorych i samotnych, którzy zechcieli nas przyjąć. Podjęliśmy się gromadzenia ubranek oraz środków pielęgnacji dla dzieci z Domu Sam

otnej Matki w Żarkach oraz zbiórki darów dla podopiecznych Domu Małego Dziecka w Krakowie. Hojność naszych sojuszników- szkolnych kolegów i koleżanek, a także nauczycieli była naprawdę ogromna.

Wyżej wymienione działania zostały poddane ocenie organizatorów projektu i po raz drugi otrzymaliśmy tytuł laureata konkursu… W trakcie gali podsumowującej V edycję projektu, która miała miejsce w Krakowskiej Filharmonii 6 grudnia 2011 roku odebraliśmy dyplom i skromną nagrodę. Cieszymy się tym sukcesem, ale w sercu jesteśmy przekonani, że prawdziwą i najcenniejszą nagrodą dla nas jest każdy szczery uśmiech i świadomość, że dobrze korzystamy z darów, które sami otrzymaliśmy od Tego, który jest Źródłem Miłosierdzia. Ostatnią przeprowadzoną przez nas akcją był świąteczny kiermasz. Co dalej? Jeszcze nie wiemy, ale pomyły rodzą się szybko i spontanicznie…

Przekazujemy WAM ISKRĘ i prosimy: PODAJCIE DALEJ!

koordynatorzy projektu: s.Stella i Lidia Adamus
zobacz galerię - IV edycja...
zobacz galerię - V edycja...