Aktualnie jesteś w :

Strona Główna Kalendarium
Ważniejsze wydarzenia w ZSP - Przedszkolu Samorządowym w Brzeźnicy


Maj 1957r. Powstanie przedszkola w Brzeźnicy pod nazwą Państwowe Przedszkole w Brzeźnicy z inicjatywy władz oświatowych – inspektora Wydziału Oświaty w Wadowicach Pana Stanisława Filipiaka, wizytatora Pani Sapińskiej oraz mieszkańców wsi. Funkcję kierowniczą obejmuje Pani Maria Sikora. Przedszkole rozpoczyna swą działalność opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczną w starym budynku, gdzie wcześniej miała siedzibę Szkoła Podstawowa. W bardzo trudnych warunkach lokalowych (zgnite podłogi, wysłużone piece, niewłaściwie usytuowane okna) utworzono jeden oddział dzieci 3-6 letnich.


1958r.                               
Przeprowadzenie remontu budynku, w wyniku którego poprawiły się nieco warunki pobytu dzieci w przedszkolu. Wyposażenie w zabawki i sprzęt otrzymany z przedszkola w Łączanach sponsorowanego przez łączańskich Flisaków.


Lata 1957-1977             Przedszkole funkcjonuje jako przedszkole jednooddziałowe i rekrutuje corocznie 20-25 dzieci.
Funkcję kierowniczą w tym czasie pełnią:
1.Pani Maria Sikora
2.Pani Wanda Stachura
3.Pani Maria Wosoń
4.Pani Teresa Wawro
5.Pani Władysława Bizoń
6.Pani Zofia Radzimowska (do 1979r.).


1977r. Przeprowadzenie generalnego remontu budynku: wykonano centralne ogrzewanie, doprowadzono wodę bieżącą, wykonano łazienki i sanitariaty. Otwarto drugi oddział.


Wrzesień 1979r. Objęcie funkcji dyrektora przez Panią Danutę Wrońską i pełnienie jej przez 25 lat, aż do 2004r.


1990r. Przejęcie w zarząd i finansowanie przedszkola przez Urząd Gminy i nadanie mu nazwy Przedszkola Samorządowego w Brzeźnicy.


1998r. Zmiana siedziby przedszkola z inicjatywy władz samorządowych. Przeniesienie przedszkola do dużych, przestronnych i jasnych sal w nowo wybudowanym kompleksie budynków Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy, gdzie do dziś ma swoje miejsce. Wyposażono w nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne.


2002r. Powstanie nowego placu zabaw z nowoczesnym, atrakcyjnym sprzętem zakupionym z funduszy Rady Rodziców i przy udziale sponsorów.


Wrzesień 2004r. Objęcie funkcji dyrektora przez Panią Marię Czyżowską.


Maj 2007r. Obchody 50-lecia przedszkola przygotowanego pod kierunkiem Pani dyrektor Marii Czyżowskiej z udziałem najwyższych władz oświatowych:
1.Małopolskiego Kuratora Oświaty – Pana Józefa Rostworowskiego,
2.Dyrektora Delegatury w Wadowicach – Panią Halinę Cimer,
3.Wizytatora Delegatury w Wadowicach – Pana Józefa Żeglińskiego,
władz samorządowych, dyrektorów szkół i przedszkoli, kierowników, dyrektorów i przedstawicieli lokalnych jednostek organizacyjnych Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Straży Pożarnej, Posterunku Policji, Banku Spółdzielczego w Brzeźnicy, absolwentów przedszkola, pracowników przedszkola, sponsorów, rodziców i dzieci.


Wrzesień 2007r. Utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy, którego dyrektorem zostaje Pani Anna Lang. Przedszkole kończy swoją samodzielną działalność i wchodzi w skład tego zespołu, ale w dalszym ciągu pod nazwą Przedszkole Samorządowe. Wicedyrektorem do spraw przedszkola zostaje Pani Agnieszka Błach. Zgodnie z potrzebami rodziców utworzono trzeci oddział (w sali gdzie wcześniej mieściła się przedszkolna kuchnia).


Wrzesień 2008r. Otwarcie czwartego oddziału w sali Szkoły Podstawowej w związku z wciąż rosnącymi potrzebami mieszkańców gminy.


2009/2010 Realizacja projektów unijnych „Tajemnicza Podróż”, „Mali Tropiciele” w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


2010/2011 Realizacja projektów unijnych „Poszukiwacze Skarbów”, „Przygody z Zajączkiem” w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Obecnie Przedszkole jest czterooddziałowe, liczące 100 dzieci mimo, iż chętnych do uczęszczania jest znacznie więcej. Przedszkole zapewnia troskliwą i fachową opiekę oraz rzetelne przygotowanie do szkoły. Posiada bogatą ofertę edukacyjną (m.in. rytmikę, zajęcia taneczne, język angielski, opiekę logopedyczną), sale wyposażone w atrakcyjne pomoce i zabawki edukacyjne wspierające rozwój dziecka. Jest przyjazne dla dziecka, otwarte dla rodziców i środowiska lokalnego.