Aktualnie jesteś w :

Strona Główna
Projekt "Zielona gmina"
043

Od kwietnia 2012 roku szkoła podstawowa realizuje projekt z zakresu edukacji ekologicznej pod nazwą "Zielona gmina Brzeźnica - propagowanie racjonalnej gospodarki odpadami na terenie gminy".

Uczniowie w ramach Koła Młodego Ekologa realizują zadania o charakterze proekologicznym:

  • przeprowadzają badania ankietowe dotyczące gospodarki odpadami i ilości wytwarzanych odpadów przez indywidualne gospodarstwa domowe - pobierz ankietę...,
  • organizują akcje sprzątania otoczenia szkoły, 049
  • przeprowadzają zbiórkę surowców wtórnych, 031
  • wykonują prace plastycznew ramach konkursu "Gdy segregujesz - wiele zyskujesz", 036
  • sadzą w otoczeniu szkoły drzewka ozdobne, 077
  • tworzą mapy nielegalnych wysypisk śmieci,
  • opracowali ulotki informacyjne dotyczące segregacji śmieci.

Mamy nadzieję, że podjęte działania przyczynią sie do zwiększenia świadomości ekologicznej i wrażliwości na problemy związane z ochroną środowiska.

opracowanie: Opiekun koła Anna Danek

Sprzątanie świata - zobacz galerię...

Zbiórka surowców wtórnych - zobacz galerię...

Plakaty - zobacz galerię...

Sadzenie roślin - zobacz galerię...