Aktualnie jesteś w :

Strona Główna
Projekt edukacyjny - Przyjazna Szkoła
school2

"Przyjazna Szkoła - wyrównanie szans edukacyjnych w Gminie Brzeźnica" projekt dla klas I-III Szkoły Podstawowej.

 

100px-POL_gmina_Brzenica_wojewdzwo_maopolskie_COA.svg

 

Projekt w klasach I – III ZSP – Szkoły Podstawowej

Tytuł: Przyjazna Szkoła – wyrównanie szans edukacyjnych w Gminie Brzeźnica.

WNIOSKODAWCA: Gmina Brzeźnica.

W okresie od września 2012 r. do czerwca 2013 r. w naszej szkole jest realizowany projekt oparty na indywidualizacji procesu nauczania edukacji wczesnoszkolnej.

73 dzieci z kl. I – III korzysta z następujących zajęć pozalekcyjnych:

1. Zajęcia wyrównawcze dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (w tym dysleksja ).

2. Zajęcia logopedyczne.

3. Gimnastyka korekcyjna.

4. Zajęcia dla dzieci uzdolnionych szczególnie w naukach matematyczno – przyrodniczych.

5. Zajęcia dla dzieci uzdolnionych artystycznie:

  • grupa plastyczna
  • grupa muzyczno – taneczna.

Od 1 października przez 30 tygodni dzieci będą uczestniczyć w zajęciach jeden raz w tygodniu a w gimnastyce korekcyjnej dwa razy w tygodniu. Do każdego typu zajęć zostały zakupione pomoce edukacyjne w tym programy komputerowe, instrumenty muzyczne, gry dydaktyczne, materiały plastyczne.

opracowanie: Agnieszka Błach